Senast ändrad: 2020-08-26
Godkänd: 2020-09-15

För antagning till arkitektutbildningen krävs grundläggande behörighet till högskolestudier, samt särskild behörighet enligt följande:

Särskild behörighet: Matematik 3b alternativt Matematik 3c, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1b2, Naturkunskap 2. Naturkunskap 2 kan ersättas med kurserna Kemi 1 samt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.

På arkitektutbildningen tillsätts även platser med Arkitektprovet som urvalsgrund enligt beslut från HSV 2011-11-21, Reg.nr 83-05254-11.