Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 3 betår av obligatoriska kurser och avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1100 Biokemi, laborationskurs 6,0 hp 6,0
KD1190 Kemisk mätteknik 9,0 hp 9,0
BB1110 Genteknik och molekylärbiologi 7,0 hp 7,0
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp 3,0 6,0
BB1120 Odlingsteknologi 6,0 hp 6,0
BB1130 Analys och rening av biomolekyler 7,0 hp 7,0
BB101X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0