Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i bioteknik (CBIOT), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:
Industriell och miljöinriktad bioteknologi
Medicinsk bioteknologi

Makromolekylära material
Molekylär vetenskap och teknik

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi, se
  http://www.kth.se/student/kurser/program/timbm/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmbim/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - makromolekylära material, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmmmm/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmvtm/?l=en_UK

Inriktningar

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi, se
  http://www.kth.se/student/kurser/program/timbm/?l=en_UK

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmbim/?l=en_UK

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - makromolekylära material, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmmmm/?l=en_UK

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmvtm/?l=en_UK