Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Kursen BB1020 Cellbiologi med immunologi läses över årskurs 1 och 2, enligt följande:
Cellbiologi 3,5 hp läses i period 3 i årskurs 1
Immunologi 2,5 hp läses i period 3 i årskurs 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD1020 Inledande kemi 6,0 hp 6,0
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp 7,5
KD1090 Organisk kemi 1 7,5 hp 7,5
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 3,0 4,5
BB1020 Cellbiologi med immunologi 6,0 hp 3,5
KD1200 Kemisk jämvikt 7,0 hp 5,0 2,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp
KE1110 Introduktionskurs i kemi 1,5 hp 1,5