Senast ändrad: 2013-12-13
Godkänd: 2013-12-13

För antagning till civilingenjörsprogrammet i bioteknik krävs följande:
Områdesbehörighet 9 *

särskild behörighet motsvarande Matematik E, Fysik B, och Kemi A, samtliga med lägst betyg Godkänd.

* För mer information om områdesbehörigheter, se www.hsv.se

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.31572