Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Kursen BB1020 Cellbiologi med immunologi läses över årskurs 1 och 2, enligt följande:
Cellbiologi 3,5 hp läses i period 3 i årskurs 1
Immunologi 2,5 hp läses i period 3 i årskurs 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD1020 Inledande kemi 6,0 hp 6,0
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
KD1200 Kemisk jämvikt 7,0 hp 7,0
BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp 6,5 1,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 3,0 4,5
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp 6,0
BB1020 Cellbiologi med immunologi 6,0 hp 3,5
BB1140 Ingenjörsfärdigheter 1,5 hp 1,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KE1110 Introduktionskurs i kemi 1,5 hp
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp