Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade programmet 2013. Det kan ske förändringar.

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser och avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD1190 Kemisk mätteknik 9,0 hp 9,0
BB1105 Biokemi, laborationskurs 7,0 hp 3,0 4,0
SF1513 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp 4,5 4,5
BB1110 Genteknik och molekylärbiologi 7,0 hp 5,0 2,0
BB1120 Odlingsteknologi 6,0 hp 6,0
BB1130 Analys och rening av biomolekyler 7,0 hp 7,0
BB103X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0