Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade programmet 2016. Det kan ske förändringar.

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser, valfri kurs och avslutas med ett examensarbete på grundnivå. Kursen BB1170 fortsätter från åk1 och 2. Kursen BB1220 fortsätter från åk 2.

Valfria kurser som rekommenderas;
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
SF1626 Flervariabel analys
KE1185 Kemitekniska system
BB1000 Programmering i Python
Språk

OBS - Du måste läsa KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 som någon av de villkorligt valfria kurserna under åk 2 eller åk 3 period 4 eller använda valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1170 Ingenjören i fokus Fortsätter från åk 1 och åk 2 6,0 hp 1,5
KD1500 Fysikalisk biokemi 7,5 hp 7,5
SI1410 Grundläggande modellering inom bioteknologi 6,0 hp 6,0
BB1220 Projekt i bioteknik Fortsätter från åk 2 6,0 hp 1,5 1,5
BB1300 Odlingsteknologi 7,5 hp 7,5
SF1911 Statistik för bioteknik 6,0 hp 6,0
BB103X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1070 Genetik Rekommenderad för dig som planerar att läsa TIMBM eller TMBIM 6,0 hp 6,0
KD1070 Molekylär struktur Rekommenderad för dig som planerar att läsa TMVTM eller TMMMM 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1000 Programmering i Python 7,5 hp 7,5
KE1185 Kemitekniska system 7,5 hp 7,5