Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1030 Mikrobiologi 9,0 hp Grundnivå
BB1150 Biokemi 1 7,5 hp Grundnivå
BB1160 Eukaryot cellbiologi 7,5 hp Grundnivå
BB1170 Ingenjören i fokus 6,0 hp Grundnivå
BB1190 Genteknik 7,5 hp Grundnivå
KD1020 Inledande kemi 6,0 hp Grundnivå
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp Grundnivå
KE1180 Inledande kemiteknik 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KE0110 Introduktionskurs i kemi 1,5 fup Förberedande nivå
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup Förberedande nivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1170 Ingenjören i fokus 6,0 hp Grundnivå
BB1200 Analys av biomolekyler 6,0 hp Grundnivå
BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 hp Grundnivå
BB1220 Projekt i bioteknik 6,0 hp Grundnivå
BB1230 Biokemi 2 6,0 hp Grundnivå
KD1510 Kemisk jämviktslära 6,0 hp Grundnivå
SF1524 Grundläggande numeriska metoder och programmering 7,5 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SK1150 Grundläggande fysik I 9,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2016. Det kan ske förändringar. 

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser och en valfri kurs. Kursen BB1170 fortsätter från åk1.

Valfria kurser som rekommenderas;
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
SF1626 Flervariabel analys
KE1185 Kemitekniska system
BB1000 Programmering i Python
Språk

OBS - Du måste läsa KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 som någon av de valfria kurserna under åk 2 eller åk 3 period 4 eller använda valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB103X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
BB1170 Ingenjören i fokus Fortsätter från åk 1 och åk 2 6,0 hp Grundnivå
BB1220 Projekt i bioteknik Fortsätter från åk 2 6,0 hp Grundnivå
BB1300 Odlingsteknologi 7,5 hp Grundnivå
KD1500 Fysikalisk biokemi 7,5 hp Grundnivå
SF1911 Statistik för bioteknik 6,0 hp Grundnivå
SI1410 Grundläggande modellering inom bioteknologi 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1070 Genetik Rekommenderad för dig som planerar att läsa TIMBM eller TMBIM 6,0 hp Grundnivå
KD1070 Molekylär struktur Rekommenderad för dig som planerar att läsa TMVTM eller TMMMM 6,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1000 Programmering i Python 7,5 hp Grundnivå
KE1185 Kemitekniska system 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade programmet 2016. Det kan ske förändringar.

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser, valfri kurs och avslutas med ett examensarbete på grundnivå. Kursen BB1170 fortsätter från åk1 och 2. Kursen BB1220 fortsätter från åk 2.

Valfria kurser som rekommenderas;
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
SF1626 Flervariabel analys
KE1185 Kemitekniska system
BB1000 Programmering i Python
Språk

OBS - Du måste läsa KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 som någon av de villkorligt valfria kurserna under åk 2 eller åk 3 period 4 eller använda valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs.

Årskurs 4

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:

  • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi
  • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi
  • Masterprogrammet - makromolekylära material
  • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik

Årskurs 5

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:
Industriell och miljöinriktad bioteknologi
Medicinsk bioteknologi

Makromolekylära material
Molekylär vetenskap och teknik

Årskurs 5 avslutas med ett examensarbete,avancerad nivå, på 30 hp