Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2017. Det kan ske förändringar. 

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser och en villkorligt valfri kurs. Kursen BB1170 fortsätter från åk1.

Under åk 2 och åk 3 läses 2 av sex valfria kurser;
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
SF1626 Flervariabel analys
KE1185 Kemitekniska system
BB1000 Programmering i Python
Ekonomi eller
Språk

OBS - Du måste läsa KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 som någon av de villkorligt valfria kurserna under åk 2 eller åk 3 period 4 eller använda valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs.

Schemat för åk 2 anpassas efter kurserna KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 och SF1626 Flervariabel analys.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1170 Ingenjören i fokus 6,0 hp 1,5 1,5
BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 hp 6,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
BB1200 Analys av biomolekyler 6,0 hp 6,0
SK1150 Grundläggande fysik I 9,0 hp 9,0
BB1220 Projekt i bioteknik 6,0 hp 1,5 1,5
KD1510 Kemisk jämviktslära 6,0 hp 6,0
SF1524 Grundläggande numeriska metoder och programmering 7,5 hp 7,5
BB1230 Biokemi 2 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5