Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2019. Notera att det kan komma att ske förändringar.
Årskurs 2 består av obligatoriska kurser och en villkorligt valfri kurs. 

Notera att schemat för åk 2 anpassas efter kurserna KD1270 - Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 och SF1626 - Flervariabel analys.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1170 Ingenjören i fokus Fortsätter från åk 1 6,0 hp 1,5 1,5
BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 hp 6,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
BB1200 Analys av biomolekyler 6,0 hp 6,0
SK1150 Grundläggande fysik I 9,0 hp 9,0
BB1220 Projekt i bioteknik 61157 6,0 hp 1,5 1,5
KD1510 Kemisk jämviktslära 61162 6,0 hp 6,0
SF1524 Grundläggande numeriska metoder och programmering 61163 7,5 hp 7,5
BB1230 Biokemi 2 61158 6,0 hp 6,0

Under åk 2 och åk 3 läses 3 av nedan villkorligt valfria kurser

  • KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
  • SF1626 Flervariabel analys
  • KE1185 Kemitekniska system
  • BB1000 Programmering i Python
  • BB1070 Genetik
  • KD1070 Molekylär Struktur
  • Ekonomi
  • Språk

OBS - Du måste läsa KD1270 - Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2, som någon av de villkorligt valfria kurserna under åk 2 eller åk 3 (period 4). Alternativt använd valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 - Organisk kemi, fortsättningskurs.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 60959 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60151 7,5 hp 7,5