Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i bioteknik (CBIOT), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1150 Biokemi 1 51617 7,5 hp 7,5
KD1020 Inledande kemi 51613 6,0 hp 6,0
BB1170 Ingenjören i fokus 51615 6,0 hp 1,5
BB1160 Eukaryot cellbiologi 51393 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 50157 7,5 hp 7,5
BB1030 Mikrobiologi 61166 9,0 hp 9,0
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 60150 6,0 hp 6,0
KE1180 Inledande kemiteknik 61165 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE0110 Introduktionskurs i kemi 40005 1,5 fup
SF0003 Introduktion i matematik 40004 1,5 fup