Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i bioteknik (CBIOT), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar.
Årskurs 3 består av obligatoriska kurser, 2 villkorligt valfria kurser och avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Kursen KD1070 Molekylär struktur är obligatorisk om du ska läsa masterprogrammen Makromolekylära material (TMMMM) och Molekylär vetenskap och teknik (TMVTM).

Kursen BB1070 Genetik är obligatorisk om du ska läsa masterpogrammen Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM) och Medicinsk bioteknologi (TMBIM).

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1170 Ingenjören i fokus
Fortsätter från åk 1 och åk 2
51615 6,0 hp 1,5
BB103X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 hp
BB1300 Odlingsteknologi 7,5 hp
CB1020 Projekt i matematisk modellering 3,0 hp
KD1500 Fysikalisk biokemi 7,5 hp
SF1911 Statistik för bioteknik 6,0 hp
SI1410 Grundläggande modellering inom bioteknologi 6,0 hp

Under åk 3 läses 2 av nedan kurser:

  • KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
  • SF1626 Flervariabel analys
  • BB1070 Genetik
  • KD1070 Molekylär struktur

OBS - Du måste läsa KD1270 - Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2, som den villkorligt valfria kursen eller använda valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1070 Genetik
Obligatorisk för masterprogram TIMBM och TMBIM
6,0 hp
KD1070 Molekylär struktur
Obligatorisk för masterprogram TMMMM eller TMVTM
6,0 hp
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 7,5 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp