Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kull 08 läser årskurs 5 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. 

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Inriktningar

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm/ht11/arskurs2

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tcomm/ht11/arskurs2

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tcscm/ht11/arskurs2

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tdism/ht11/arskurs2

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tdtnm/ht11/arskurs2

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/thcim/ht11/arskurs2

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ht11/arskurs2

Speciella krav

Observera att du måste uppfylla speciella krav för att kunna få ut en civilingenjörsexamen. Se under "Gemensamma kurser" ovan.

Kull 08 läser årskurs 5 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 5 fortsätter studenterna på det masterprogram de valt.

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Kull 08 läser årskurs 5 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 5 fortsätter studenterna på det masterprogram de valt.

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Kull 08 läser årskurs 5 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 5 fortsätter studenterna på det masterprogram de valt.

Förutom masterprogrammets krav för att påbörja examensarbetet gäller även följande: studenten ska ha 240 hp frånavslutadekurser inom civilingenjörsprogrammet och får ha maximalt tre oavslutade obligatoriska kurser från årskurserna 1–3.

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmaim/ht11/arskurs2

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmlem/ht11/arskurs2

Speciella krav

Observera att du måste uppfylla speciella krav för att kunna få ut en civilingenjörsexamen. Se under “Gemensamma kurser” ovan.

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/ht11/arskurs2

Speciella krav

Observera att du måste uppfylla speciella krav för att kunna få ut en civilingenjörsexamen. Se under “Gemensamma kurser” ovan.

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tnssm/ht11/arskurs2

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsccm/ht11/arskurs1

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tscrm/ht11/arskurs2

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsedm/ht11/arskurs2

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm/ht11/arskurs2

Speciella krav

Du måste följa spåret: "Embedded System-on-Chip Platforms"

Kull 08 läser årskurs 5 under läsåret 2012/13.

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna masterprogrammet i datalogi, spåret språkteknologi.

Detta är ett Erasmus Mundus-program. Studenter på datateknikprogrammet har inte garantiplats och ansöker på samma sätt som studenter som inte går på KTH.

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsybm/ht11/arskurs2

Information om masterprogrammet fås genom att välja programmet i Kurs- och programkatalogen.

Kurslista finns här:

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttlsm/ht11/arskurs2