Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på. Inför läsåret 2011/2012 fanns 15 masterprogram att välja på.

Inriktningar

Internationell inriktning (INT)

Kurser (INT)

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på. Eftersom studenterna på den internationella inriktningen läser språkkurser i årskurs 4-5 blir valet av masterprogram mer begränsat.

Internationell inriktning, japanska (JAP)

Kurser (JAP)

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på. Eftersom studenterna på den internationella inriktningen läser språkkurser i årskurs 4-5 blir valet av masterprogram mer begränsat.

Internationell inriktning, kinesiska (KIN)

Kurser (KIN)

Under årskurs 4 och 5 följer studenterna det masterprogram de valt. Inför varje läsår bestäms vilka masterprogram studenterna kan välja på. Eftersom studenterna på den internationella inriktningen läser språkkurser i årskurs 4-5 blir valet av masterprogram mer begränsat.