Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kull 11 läser årskurs 1 under läsåret 2011/12.

SF1625 Envariabelanalys kommer att börja när SF1629 Matematik baskurs slutar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp 4,5
DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap 7,5 hp 3,5 4,0
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 2,0 5,5
DD1341 Introduktion till datalogi 16,0 hp 4,5 3,5 4,0 4,0
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp 7,5
SK1131 Fysik: vågor och partiklar 7,5 hp 5,0 2,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 2 hp läses i årskurs 1; fördelning över perioderna: 0,1; 1,5; 0,2; 0,2 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp

Inriktningar

Internationell inriktning (INT)

Kurser (INT)

Kull 11 läser årskurs 1 under läsåret 2011/12.

En av språkkurserna läses.

SF1625 Envariabelanalys kommer att börja när SF1629 Matematik baskurs slutar

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik Endast 2 hp läses i årskurs 1 6,0 hp
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp 4,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 2,0 5,5
DD1341 Introduktion till datalogi 16,0 hp 4,5 3,5 4,0 4,0
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp 7,5
SK1131 Fysik: vågor och partiklar 7,5 hp 5,0 2,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DS1323 Tyska, fortsättningsnivå 7,5 hp 3,0 4,5
DS1339 Franska, fortsättningsnivå 7,5 hp 3,0 4,5
DS1343 Spanska, fortsättningsnivå 7,5 hp 3,0 4,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp

Internationell inriktning, japanska (JAP)

Kurser (JAP)

Kull 11 läser årskurs 1 under läsåret 2011/12.

SF1625 Envariabelanalys kommer att börja när SF1629 Matematik baskurs slutar

Den som vill nå upp till 60 hp under årskurs 1 måste välja till 1,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik Endast 2 hp läses i årskurs 1 6,0 hp
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 2,0 5,5
DD1341 Introduktion till datalogi 16,0 hp 4,5 3,5 4,0 4,0
DS1381 Japankunskap, grundnivå 6,0 hp 1,5 1,5 1,5 1,5
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp 7,5
SK1131 Fysik: vågor och partiklar 7,5 hp 5,0 2,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp

Internationell inriktning, kinesiska (KIN)

Kurser (KIN)

Kull 11 läser årskurs 1 under läsåret 2011/12.

SF1625 Envariabelanalys kommer att börja när SF1629 Matematik baskurs slutar.

Den som vill nå upp till 60 hp under årskurs 1 måste välja till 1,5 hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1341 Introduktion till datalogi 16,0 hp
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik Endast 2 hp läses i årskurs 1 6,0 hp
DS1391 Kinakunskap, grundnivå 6,0 hp
SF1604 Linjär algebra 7,5 hp
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp
SF1659 Matematik, baskurs 4,5 hp
SK1131 Fysik: vågor och partiklar 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp