Internationell inriktning (INT)

Den internationella inriktningen finns beskriven under "Utbildningens genomförande".

Studenterna läser kurser i ett av språken tyska, franska och spanska och ges möjlighet till två terminers studier utomlands på ett av KTHs partneruniversitet inom specialiseringens språkområde.

Internationell inriktning, japanska (JAP)

Den internationella inriktningen, japanska, finns beskriven under "Utbildningens genomförande".

Studenterna läser kurser i japanska och ges möjlighet till två terminers studier utomlands på ett av KTHs partneruniversitet inom språkområdet.

Internationell inriktning, kinesiska (KIN)

Den internationella inriktningen, kinesiska, finns beskriven under "Utbildningens genomförande".

Studenterna läser kurser i kinesiska och ges möjlighet till två terminers studier utomlands på ett av KTHs partneruniversitet inom språkområdet.

Språkteknologi (STEK)

Ingen information inlagd.