Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2020

Senast ändrad: 2019-10-31
Godkänd: 2019-10-31

Kravet är grundläggande behörighet till högskolestudier och särskild behörighet, såsom Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. I varje ämne krävs lägst betyget E.

Urval sker utifrån gymnasiebetyg och resultat på högskoleprovet, två tredjedelar av platserna tillsätts på grundval av betyg och en tredjedel på grundval av högskoleprovet.