Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i datateknik (CDATE), Utbildningsplan för kull HT2020

Senast ändrad: 2019-10-31
Godkänd: 2019-10-31

Utbildningen omfattar fem års heltidsstudier och ger 300 högskolepoäng. De tre första åren är på grundnivå, ger 180 högskolepoäng och ges främst på svenska. De två avslutande åren, på avancerad nivå, ger 120 högskolepoäng och sker på engelska.

Under de sista två åren läser man inom sitt masterprogram en inriktning, vilket innebär att man fördjupar sig inom ett område. Masterprogrammen nedan har civilingenjörsstudenter i datateknik platsgaranti på, men utbudet kan förändras. För antagning till program nedan kan speciella kurskrav finnas.

 • Datalogi (TCSCM)
 • Interaktiv medieteknik (TIMTM)
 • Programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM)
 • ICT Innovation (TIVNM)
 • Maskininlärning (TMAIM)
 • Information och nätverksteknologi (TINNM)
 • Systemteknik och robotik (TSCRM)
 • Kommunikationssystem (TCOMM)
 • Inbyggda system (TEBSM)
 • Industriell ekonomi (TINEM)
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM)
 • Medicinsk teknik (TMLEM)