Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1671 Matematik, baskurs, med diskret matematik 50132 7,5 hp 7,5
DA1600 Ingenjörsmässigt skrivande 50966 4,5 hp 2,5 2,0
DD1337 Programmering 50135 7,0 hp 5,0 2,0
DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik Varav 2 hp läses i årskurs 1. 50133 6,0 hp 0,1 1,5 0,2 0,2
SF1624 Algebra och geometri 50136 7,5 hp 7,5
DD1338 Algoritmer och datastrukturer 50134 6,0 hp 2,0 4,0
SF1625 Envariabelanalys 60100 7,5 hp 7,5
DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 60097 6,0 hp 3,0 3,0
DD1349 Projektuppgift i introduktion till datalogi 60098 3,0 hp 3,0
DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 60099 3,0 hp 3,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 60066 6,0 hp 6,0