Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT13/arskurs1?l=en

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT13/arskurs1?l=en

Årskurs 4 och 5 läses med masterprogrammet. För fullständig kurslista: http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ht13/

Du ska läsa minst 18 hp teknikkurser på avancerad nivå innan civilingenjörsexamen kan utfärdas.
Följande 3 teknikprofiler finns att välja mellan:
Teknikprofil Konstruktion:
MF2024 Robust proboalistisk konstruktion, 6 hp
MF2011 Systemkonstruktion, 9 hp
En av följande:
MF2031 ECO Design, 6 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II, 6 hp
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering, 6 hp
Teknikprofil Energi:
(Behörighetsgivande kurs MF1401 Värmeöverföring, 6hp rekomenderas i åk 3)
MJ2407 Uthållig energianvändning, 9 hp
Alternativ 1:
MJ2380 Energisystemanalys, 9 hp
Alternativ 2:
MJ2422 Termisk komfort och innomhusmiljö, 6 hp
MJ2437 Modellering av energisystem - Energianvändning, 6 hp
Teknikprofil Produktion:
MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning, 6 hp
MG2130 Industriell produktion - simulering, 9 hp
MG2029 Industriell produktion - planering och styrning, 6 hp

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT13/arskurs1

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT13/arskurs1

Studenter som läser CDEPR eller CMAST måste välja minst 18hp tekniska kurser på avancerad under årskurs 1 och 2.

Studenter måste välja en av följande profil:

Maskinkonstruktion
Produktion
Energi

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT12/arskurs1

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT13/arskurs1

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT13/arskurs1

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT13/arskurs1

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT13/arskurs1?l=en

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT13/arskurs1

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT13/arskurs1?l=en

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT13/arskurs1

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT13/arskurs1

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT13/arskurs1

För kurslistan: http://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT13/arskurs1