Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2010

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Master, fordonsteknik (FOR)

Master, industriell ekonomi (INE)

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Spår, teknisk design (IPDC)

Spår, produktinnovation (IPDD)

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Spår, mekatronik (IPUC)

Master, marina system (MRS)

Master, industriell produktion (PRM)

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)