Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Kurser (AEE)

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas även under p.1, p.3 eller p.4 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner En av SD1116 eller SK2371 ska läsas 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs En av SD1116 eller SK2371 ska läsas 9,0 hp 9,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Master, fordonsteknik (FOR)

Kurser (FOR)

Ett examensarbete måste göras

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas även under p.1, p.3 eller p.4 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

Ett Examensarbete måste göras.
Inga behörighatsgivande kurer finns. Under årskurs 4 och 5 måste CDEPR och CMAST studenter välja en teknikprofil från följande område:

  • Energi
  • Maskinkonstruktion
  • Produktion

En valfri teknisk kurs ska väljas

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 hp 6,0
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 9,0 hp 9,0
MJ1401 Värmeöverföring Teknikprofil: Energi; ska läsas under årskurs 3 6,0 hp 6,0
MF120X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF121X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF123X Examensarbete inom Mekatronik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MG100X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

Ett Examensarbete måste göras.
Inga behörighatsgivande kurer finns.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas under p.1, p.3 eller p.4 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja mellan SD1116 eller SK2371 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja mellan SD1116 eller SK2371 9,0 hp 9,0
MF120X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF121X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF123X Examensarbete inom Mekatronik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MG100X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

Ett Examensarbete måste göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas under p.1, p.3 eller p.4 6,0 hp 6,0
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten ska välja mellan SK2371 eller SD1116 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten ska välja mellan SK2371 eller SD1116 9,0 hp 9,0
MF122X Examensarbete inom teknisk design, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, produktinnovation (IPDD)

Kurser (IPDD)

Ett Examensarbete måste göras.
Inga behörighatsgivande kurer finns. Under årskurs 4 och 5 måste CDEPR  och CMAST studenter välja en teknikprofil från följande område:

  • Energi
  • Maskinkonstruktion
  • Produktion

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas under p.1, p.3 eller p.4 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 9,0 hp 9,0
MJ1401 Värmeöverföring Teknikprofil: Energi; ska läsas under årskurs 3 6,0 hp 6,0
MF120X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF121X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF123X Examensarbete inom Mekatronik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MG100X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Kurser (IPUA)

Ett Examensarbete inom maskinteknikområdet måste göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas under p.1, 3, eller 4 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs Studenten måste välja EL1000 eller EL1120 6,0 hp 6,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja SD1116 eller SK2371 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja SD1116 eller SK2371 9,0 hp 9,0
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs Studenten måste välja EL1120 eller EL1000 6,0 hp 6,0
MF120X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF121X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF123X Examensarbete inom Mekatronik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MG100X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Kurser (IPUB)

Ett Examensarbete måste göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas under p.1, p.3 eller p.4 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja mellan SD1116 or SK2371 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja mellan SD1116 or SK2371 9,0 hp 9,0
MF120X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2018 Tribologi 6,0 hp 6,0

Spår, mekatronik (IPUC)

Kurser (IPUC)

Ett Examensarbete inom maskinteknikområdet måste göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp 3,0 6,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas under p.1, p.3 eller p.4 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs Studenten måste välja mellan EL1000 eller EL1120 6,0 hp 6,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 9,0 hp 9,0
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs Studenten måste välja mellan EL1000 eller EL1120 6,0 hp 6,0
MF123X Examensarbete inom Mekatronik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Master, marina system (MRS)

Kurser (MRS)

Ett Examensarbete måste göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan även läsas under p.1, p.3 eller p.4 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja mellan SD1116 eller SK2371 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik Studenten måste välja mellan SG1217 eller SG1220 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja mellan SD1116 eller SK2371 9,0 hp 9,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs Studenten måste välja mellan SG1217 eller SG1220 6,0 hp 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 hp 6,0

Master, industriell produktion (PRM)

Kurser (PRM)

Ett Examensarbete inom maskinteknikområdet måste göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas under p.1, p.3 eller p.4 6,0 hp 6,0
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 9,0 hp 9,0
MG100X Examensarbete inom industriell produktion, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
MF120X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 15,0 hp
MF121X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 15,0 hp
MF123X Examensarbete inom Mekatronik, grundnivå 15,0 hp

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Kurser (SUE)

Ett Examensarbete inom maskinteknikområdet måste göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas under p.1, p.3 eller p.4 6,0 hp 6,0
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp 6,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik Kan läsas i årskurs 3 eller 4 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 9,0 hp 9,0
MJ145X Examensarbete i hållbar energiteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Kurser (SUT)

Ett Examensarbete  måste göras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas under period 1,3 eller 4 6,0 hp 6,0
MJ2611 Introduction Industrial Ecology 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja mellan SK2371 eller SD1116 9,0 hp 9,0
MJ154X Examensarbete i teknik och hållbar utveckling, grundnivå 15,0 hp 6,0 9,0

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Kurser (TEMA)

Ett examensarbete måste göras inom teknik

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan även läsas under p.1, p.3 eller p.4 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja mellan SD1116 eller SK2371 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja mellan SD1116 eller SK2371 9,0 hp 9,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Kurser (TEMB)

Ett kandidateexamensarbete måste väljas

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas under p.1, 3 eller 4 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar Ges också i Period 1 på engelska 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner Studenten måste välja mellan SK2371 och SD1116 6,0 hp 6,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs Studenten måste välja mellan SK2371 och SD1116 9,0 hp 9,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Kurser (TEMC)

Ett Examensarbete inom maskinteknikområdet måste göras

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp 6,0
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp 4,5 4,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs Kan läsas under period 1,3 eller 4 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5