Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2012

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 Grundnivå
MF1037 Design och produktframtagning, modellering och simulering 9,0 Grundnivå
MF1046 Design och produktframtagning, introduktion 10,5 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå
SG1130 Mekanik I 9,0 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
MF1016 Elektroteknik 9,0 Grundnivå
MF1038 Design och produktframtagning, form och funktion 6,0 Grundnivå
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 6,0 Grundnivå
MG1006 Design och produktframtagning - tillverkningsteknik 6,0 Grundnivå
MJ1112 Tillämpad termodynamik 9,0 Grundnivå
SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 Grundnivå
SG1140 Mekanik II 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen är:

Integrerad produktdesign

Industriell produktion

Industriell produktutveckling

Flyg och rymdteknik

Fordonsteknik

Hållbar energiteknik

Industriell ekonomi

Marina system

Teknisk mekanik

Teknik och hållbar utveckling

Årskurs 4

Årskurs 5

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TAEEM/HT15/arskurs2

Master, fordonsteknik (FOR)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TFORM/HT15/arskurs2

Master, industriell ekonomi (INE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 Avancerad nivå
ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management 6,0 Avancerad nivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete måste göras. Under årskurs 4 och 5 måste CDEPR och CMAST studenter välja en teknikprofil från följande område:

  • Energi
  • Maskinkonstruktion
  • Produktion

En valfri teknisk kurs ska väljas

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TINEM/HT15/arskurs1

En tekniskprofil får civilingenjörsprammet skall väljas mellan följande ämne:

Konstruktion

Energi

Produktion

Teknikprofil Konstruktion

MF2024 Robust och probabilistisk konstruktion

MF2031 Avancerad prototypframtagning

En av följande:

MF2010 Komponentkonstruktion

MF2011 Systemkonstruktion

Teknikprofil Energi 

MJ2413 Energy and Environment

MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning  

MJ2411 Förnybar energi

Teknikprofil Produktion

MG2029 Industriell produktion - planering och styrning

En av följande två kurser skall väljas

MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning/

MG2130 Industriell produktion - simulering 

Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

MG2009 Avancerad tillverkningsteknik

MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs

MG2110 Avancerad mätteknik

MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering

MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning

MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM

MG2038 Digitala fabriker

MG2010 Modern industriell mätteknik

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TINEM/HT15/arskurs2

En tekniskprofil får civilingenjörsprammet skall väljas mellan följande ämne:

Konstruktion

Energi

Produktion

Teknikprofil Konstruktion

MF2024 Robust och probabilistisk konstruktion

MF2031 Avancerad prototypframtagning

En av följande:

MF2010 Komponentkonstruktion

MF2011 Systemkonstruktion

Teknikprofil Energi 

MJ2413 Energy and Environment

MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning  

MJ2411 Förnybar energi

Teknikprofil Produktion

MG2029 Industriell produktion - planering och styrning

En av följande två kurser skall väljas

MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning/

MG2130 Industriell produktion - simulering 

Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

MG2009 Avancerad tillverkningsteknik

MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs

MG2110 Avancerad mätteknik

MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering

MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning

MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM

MG2038 Digitala fabriker

MG2010 Modern industriell mätteknik

Spår, Integrerad produktutveckling (IPDB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT15/arskurs2

Spår, teknisk design (IPDC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (33,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT15/arskurs2

Spår, produktinnovation (IPDD)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete måste göras.
Inga behörighatsgivande kurer finns. Under årskurs 4 och 5 måste CDEPR och CMAST studenter välja en teknikprofil från följande område:

  • Energi
  • Maskinkonstruktion
  • Produktion

En valfri teknisk kurs ska väljas

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT15/arskurs1

En tekniskprofil får civilingenjörsprammet skall väljas mellan följande ämne:

Energi

Konstruktion

Produktion

Teknikprofil Energi 

Läses i åk 3: MJ1401 Värmeöverföring

Läses i åk 4:

MJ2407 Uthållig energianvändning

alternativ 1:

MJ2380 Energisystemanalys

alternativ 2:

MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö 

MJ2437 Modellering av energisystem - Energianvändning

Teknikprofil Konstruktion

MF2024 Robust proboalistisk konstruktion

MF2011 Systemkonstruktion

En av följande:

MF2032 ECO Design

MF2006 Innovativ konstrruktion II

MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering

Teknikprofil Produktion 

MG2029 Industriell produktion - planering och styrning

En av följande två kurser skall väljas

MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning/

MG2130 Industriell produktion - simulering 

Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

MG2009 Avancerad tillverkningsteknik

MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs

MG2110 Avancerad mätteknik

MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering

MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning

MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM

MG2038 Digitala fabriker

MG2010 Modern industriell mätteknik

Profil Konstruktion: för kull HT15 (CDEPR HT12) gäller att MF2024 kan bytas mot MF2006 eller MF2010.

Profil Produktion: för kull HT15 /CDEPR HT12) gäller att MG2029 kan bytas mot MG2020.

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPDM/HT15/arskurs2

En tekniskprofil får civilingenjörsprammet skall väljas mellan följande ämne:

Energi

Konstruktion

Produktion

Teknikprofil Energi 

Läses i åk 3: MJ1401 Värmeöverföring

Läses i åk 4:

MJ2407 Uthållig energianvändning

alternativ 1:

MJ2380 Energisystemanalys

alternativ 2:

MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö 

MJ2437 Modellering av energisystem - Energianvändning

Teknikprofil Konstruktion

MF2024 Robust proboalistisk konstruktion

MF2011 Systemkonstruktion

En av följande:

MF2032 ECO Design

MF2006 Innovativ konstrruktion II

MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering

Teknikprofil Produktion 

MG2029 Industriell produktion - planering och styrning

En av följande två kurser skall väljas

MG2028 Inte bara CAD - IT-verktyg i industriell produktframtagning/

MG2130 Industriell produktion - simulering 

Samt en av följande kurser skall väljas, kan läsas i åk 4 eller åk 5

MG2009 Avancerad tillverkningsteknik

MG2109 Avancerad tillverkningsteknik, större kurs

MG2110 Avancerad mätteknik

MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering

MG2135 PLM - Product Lifecycle Management - Informationshantering i produktframtagning

MG2036 Datorstödd tillverkning - CAM

MG2038 Digitala fabriker

MG2010 Modern industriell mätteknik

Profil Konstruktion: för kull HT15 (CDEPR HT12) gäller att MF2024 kan bytas mot MF2006 eller MF2010.

Profil Produktion: för kull HT15 /CDEPR HT12) gäller att MG2029 kan bytas mot MG2020.

Spår, förbränningsmotorteknik (IPUA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
En av EL1000 eller EL1120 ska läsas
6,0 Grundnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
En av EL1000 eller EL1120 ska läsas
6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT15/arskurs2

Spår, maskinkonstruktion (IPUB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT15/arskurs2

Spår, mekatronik (IPUC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs
En av EL1000 eller EL1120 ska läsas
6,0 Grundnivå
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs
En av EL1000 eller EL1120 ska läsas
6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TIPUM/HT15/arskurs2

Master, marina system (MRS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (21,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 Grundnivå
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av SG12127 eller SG1220 ska läsas
6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av SG12127 eller SG1220 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SF1901 Sannolikhetsteori och statistik I 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

https://www.kth.se/student/kurser/program/TMRSM/HT15/arskurs2

Master, industriell produktion (PRM)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
Villkorligt valfri kurs (En av SD1116 och SK2371 ska läsas)
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

https://www.kth.se/student/kurser/program/TPRMM/HT15/arskurs2

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 Grundnivå
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energitekniken
Kan läsas i årskurs 3 eller 4
6,0 Avancerad nivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
Kan bytas ut mot SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp
6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 eller SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 eller SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUEM/HT15/arskurs2

Master, teknik och hållbar utveckling (SUT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs
Kan även läsas under p. 1, 3, eller 4
6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
MJ2615 Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

https://www.kth.se/student/kurser/program/TSUTM/HT15/arskurs2

Spår, Fluidmekanik (TEMA)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT15/arskurs2

Spår, Hållfasthetsteknik (TEMB)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
6,0 Grundnivå
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs
En av SD1116 och SK2371 ska läsas
9,0 Avancerad nivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT15/arskurs2

Spår, Ljud och vibrationer (TEMC)

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 Grundnivå
MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 Grundnivå
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 Grundnivå
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 Grundnivå

Kompletterande information

Ett Examensarbete inom teknikområdet måste göras.

Årskurs 4

Kompletterande information

Kurslistan: https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT15/arskurs1

Årskurs 5

Kompletterande information

https://www.kth.se/student/kurser/program/TTEMM/HT15/arskurs2