Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (CDEPR), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Baserat på läsårsplan beslutad för läsåret 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Studierna på avancerad nivå, årskurs 4 och 5, inom civilingenjörsutbildningen Design och produktframtagning, 300 hp, sker inom ramen för ett masterprogram

Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning är:

 • Valbara masterprogram som leder till civilingenjörsexamen i Design och Produktframtagning är:

  • Integrerad produktdesign
   Spår, Innovationsledning och produktutveckling
   Spår, teknisk design
  • Industriell produktion
  • Industriell produktutveckling
   Spår, Förbränningsmotorteknik
   Spår, Maskinkonstruktion
   Spår, Mekatronik
  • Flyg och rymdteknik
  • Fordonsteknik
  • Hållbar energiteknik
  • Industriell ekonomi
  • Marina system
  • Teknisk mekanik
   Spår, Strömningsmekanik
   Spår, Hållfasthetsteknik
   Spår, Ljud och vibrationer