Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SG1140 Mekanik II 51435 6,0 hp 6,0
MF1063 Material i design och produktframtagning 51432 9,0 hp 4,5 4,5
SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 51436 9,0 hp 4,5 4,5
SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 50015 6,0 hp 6,0
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter 61200 6,0 hp 6,0
MF1064 Modellering och simulering i design och produktframtagning 61199 9,0 hp 4,5 4,5
MJ1112 Tillämpad termodynamik 60063 9,0 hp 4,5 4,5
MG1016 Tillverkningsteknik 61387 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF1018 Industriell design Prop Endast för/obligatorisk för studenter antagna från COPEN 50300 3,0 hp 3,0
MG1028 Grundläggande 3D-CAD Endast för/obligatorisk för studenter antagna från COPEN 50164 1,5 hp 1,5