Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

För information om valfria kurser i årskurs 3, 4 och 5 hänvisar vi till valbroschyren.

Vänligen kontakta kansliet.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IF1602 Fysik del 2, materialfysik 6,0 hp 6,0
SF1851 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
EK1190 Mätteknik 7,5 hp 3,0 4,5
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp 7,5
EQ1240 Signalbehandling 7,5 hp 3,7 3,8