Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tbsbm/ht10/?l=en_UK

Se

http://www.kth.se/studies/master/programmes/ee/electrophysics?l=en_UK

Detta år:

- 4 obligatoriska kurser

- villkorlight valfira kurser inom ett spår

- valfira kurser

Villkorligt valfria:  minst 4 kurser inom spåret i två år, 30 hp

Valfria: våra villkorligt valfria kurser är rekommenderat för alla spår

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EP2120 Internetworking 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IK2510 Radionät
Spår - Technology, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
EP2940 Internettjänster och trafikmätningar
Spår - Technlology, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
EQ2310 Digital kommunikation
Spår - Technology, villkorligt valfria
9,0 hp 8,5 0,5
EP2950 Trådlösa nätverk
Spår - Technology, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
EP2960 Programmering av mobiltjänster
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer
Spår - Technology och Enterprise, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
DD2385 Programutvecklingsteknik
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
6,0 hp 6,0
DD2495 Nätverkssäkerhet
Spår - Design och Technology, villkorligt valfria
6,0 hp 6,0
EH2020 Industriella informations- och styrsystem
Spår - Enterprise, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
EP2970 Simulering av kommunikationsnät
Spår - Design, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
EP2980 Trådlösa sensornät
Spår - Technlology, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar
Spår - Technology och Enterprise, villkorligt valfria
7,5 hp 7,5

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tntem/ht10/?l=en_UK

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tphsm/ht10/?l=en_UK

All tracks: Select exactly one of DS2304, ME1000, EH2720, EH2730, ME2043.

All tracks: Elective courses complement up to 120 credits

Conditionally elective courses: Select at least 3 of the courses

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EG2020 Elsystem, grundkurs
Spår - Electrical Systems, obligatorisk
7,5 hp 7,5
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende
Spår - Robotics and Autonomous System, obligatorisk
7,5 hp 7,5
EL2320 Tillämpad estimering
Spår - Robotics ad Autonomous System, obligatorisk
7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering
Spår - Systems and Control Theory, obligatorisk
7,5 hp 7,5
EL2450 Hybrida och inbyggda reglersystem
Spår - Electrical Systems and Systems and Control Theory, obligatorisk
7,5 hp 7,5
EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs
Spår- electrical Systems and Systems and Control Theory, obligatorisk
7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2380 Artificiell intelligens
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 hp 6,0
DD2429 Datorfotografi
Spår - Robotics and Autonomous system
6,0 hp 6,0
DD2431 Maskininlärning
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 hp 6,0
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EJ2300 Effektelektronik
Spår - Electrical Systems
7,5 hp 7,5
EL2310 Programmeringsteknik
Spår - Robotics and Autonomous System and Electrical Systems
7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori
Spår - Robotics and Autonomous System, Electrical Systems and Systems and Control Theory
7,5 hp 7,5
EQ2800 Optimal filtrering
Spår - Systems and Control Theory
6,0 hp 6,0
ME1000 Industrial Management 6,0 hp 6,0
SF1628 Komplex analys
Spår - Systems and Control Theory
6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system
Spår - Robotics and Autonomous System
9,0 hp 3,5 5,5
DS2304 Teknisk engelska, högre nivå 9,0 hp 4,5 4,5
EG2030 Elsystem, fortsättningskurs
Spår - Electrical Systems
7,5 hp 7,5
EH2730 Kravhantering 7,5 hp 7,5
EL2420 Reglerteknik, projektkurs
Spår - Electrical Systems and Systems and Control Theory
12,0 hp 12,0
EN2300 Talsignalbehandling
Spår - Robotics and Autonomous System
6,0 hp 6,0
EQ2300 Digital signalbehandling
Spår - Robotics and Autonomous System and Systems and Control Theory
7,5 hp 7,5
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp 6,0
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system
Spår- Robotics and Autonomous System
6,0 hp 6,0
EJ2200 Elektriska maskiner och drivsystem
Spår - Electrical Systems
7,5 hp 7,5
EQ2400 Adaptiv signalbehandling
Spår - Systems and Control Theory
6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs
Spår - Electrical Systems
7,5 hp 3,5 4,0
DD2385 Programutvecklingsteknik
Spår - Electrical Systems
6,0 hp 6,0
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering
Spår - Robtocis and Autonomous System
6,0 hp 6,0
EH2020 Industriella informations- och styrsystem
Spår - Electrical Systems
7,5 hp 7,5
EK2350 Mikrosystemteknik
Spår - Robotics and Autonomous System and Electrical Systems
7,5 hp 7,5
SF2852 Optimal styrteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 hp 7,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande
Spår - Systems and Control Theory
7,5 hp
FEL3300 Konvex optimering med ingenjörstillämpningar
Spår - Systems and Control Theory
6,0 hp
SF2842 Geometrisk styrteori
Spår - Systems and Control Theory
7,5 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 hp
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
DD2354 Algoritmer och komplexitet 6,0 hp 2,0 4,0
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp 3,7 3,8
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 hp 7,5
DD2475 Informationssökning 9,0 hp 4,0 5,0
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp 9,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 4,0 2,0
MF2044 Inbyggda system för mekatronik, II 6,0 hp 6,0

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/tskkm/ht10/?l=en_UK

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori
Endast obligatorisk för studenter som saknar kursen EQ1200/EQ1240 eller motsvarande
7,5 hp 7,5
IK2500 Radiokommunikation, grundkurs 6,0 hp 6,0
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp 8,5 0,5
EN2600 Projektkurs i multimedia-signalbehandling
Spår - Wireless Multimedia, obligatorisk
12,0 hp 12,0
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation
Spår - Information Processing and Transmission, obligatorisk
12,0 hp 12,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2300 Talsignalbehandling
Spår - Wireless Multimedia, villkorligt valfri
6,0 hp 6,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem
Spår - Wireless Comunication and Networks, villkorligt valfri
7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling
Alla spår, villkorligt valfri
7,5 hp 7,5
EN2401 Bild- och videobehandling
Spår - Wireless Multimedia, villkorligt valfri
6,0 hp 6,0
EQ2400 Adaptiv signalbehandling
Spår - Informjation Processing and Transmission, villkorligt valfri
6,0 hp 6,0
EQ2410 Avancerad digital kommunikation
Spår - Information Processing and Transmission samt Wireless Communication and Networks, villkorligt valfri
6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
EP2120 Internetworking 7,5 hp 7,5
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EQ2800 Optimal filtrering 6,0 hp 6,0
EQ2830 Detekterings- och modulationsteori, forskarförberedande 7,5 hp 7,5
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp 7,5
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp 1,0 2,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5
EN2500 Informationsteori och källkodning 7,5 hp 7,5
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 hp
FEL3300 Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6,0 hp
IK2503 Simulering, forskarförberedande 6,0 hp
IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 hp
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp