Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Inriktningar

Master, elkraftteknik (ELP)

http://www.kth.se/student/kurser/program/telpm/ht11/