Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2013-04-04
Godkänd: 2013-04-04

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186