Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2011

Master, beräknings- och systembiologi (BSB)

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/TBSBM

Master, inbyggda system (EBS)

Se

http://www.kth.se/en/studies/programmes/master/programmes/it/embedded-systems

http://www.kth.se/student/kurser/program/TEBSM?l=en

Master, elektrofysik (ELF)

Se

http://www.kth.se/studies/programmes/master/programmes/ee/electrophysics?l=en_UK

http://www.kth.se/student/kurser/program/telfm/?l=en_UK

Master, elkraftteknik (ELP)

Se

http://www.kth.se/en/studies/programmes/master/programmes/ee/electric-power

http://www.kth.se/student/kurser/program/TELPM?l=en

Master, medicinsk teknik (MEG)

Se

http://www.kth.se/en/studies/programmes/master/programmes/life-science-technology/medical-engineering

http://www.kth.se/student/kurser/program/TMLEM?l=en

Master, nätverkstjänster och system (NSS)

Se

http://www.kth.se/en/studies/programmes/master/programmes/ee/network-services-systems

http://www.kth.se/student/kurser/program/TNSSM?l=en

Master, nanoteknik (NTE)

Se

http://www.kth.se/en/studies/programmes/master/programmes/mse/nanotechnology

http://www.kth.se/student/kurser/program/TNTEM?l=en

Master, fotonik (PHS)

Se

http://www.kth.se/student/kurser/program/TPHSM?l=en

Master, systemteknik och robotik (SCR)

Se

http://www.kth.se/en/studies/programmes/master/programmes/ee/systems-control-robotics

http://www.kth.se/student/kurser/program/TSCRM?l=en

Master, systemkonstruktion på kisel (SKK)

Se

http://www.kth.se/en/studies/programmes/master/programmes/ee/system-on-chip

http://www.kth.se/student/kurser/program/TSKKM?l=en

Master, trådlösa system (TLS)

Se

http://www.kth.se/en/studies/programmes/master/programmes/ee/wireless-systems

http://www.kth.se/student/kurser/program/TTLSM?l=en