Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2013-04-04
Godkänd: 2013-04-04

Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt innebär 5 års heltidsstudier. Utbildningens första tre år är på grundläggande nivå och kan, om studenten ansöker om det, avslutas med en teknologie kandidatexamen. De två avslutande åren är på avancerad nivå. 

De första tre åren i utbildningen är i huvudsak på svenska, viss engelsk litteratur förekommer dock. De avslutande två årens kurser är i huvudsak på engelska.

Masterprogram som leder till civilingenjörsexamen har innehåll som motsvarar:

 • Beräknings- och systembiologi
 • Elektrofysik
 • Elkraftteknik
 • Fotonik
 • Inbyggda System
 • Medicinsk teknik
 • Nanoteknik
 • Nätverkstjänster och -system
 • Systemteknik och robotik
 • Systemkonstruktion på kisel
 • Trådlösa system