Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2012

Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning,

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/antagning/1.27186