Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Utöver nedan listade obligatoriska kurser ingår också ett obligatoriskt examensarbete inom elektroteknik på grundnivå om 15 hp på vårterminen i årskurs 3.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp 0,5 1,5 1,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
IE1207 Analog Elektronik 6,0 hp 6,0
EK1191 Mätteknik 6,0 hp 3,0 3,0
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp 6,0
EQ1270 Stokastiska signaler och system 6,0 hp 6,0
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1628 Komplex analys 6,0 hp 6,0
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp 7,5
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp 7,5
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp 4,0 2,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp 4,0 3,5
SF1662 Diskret matematik 7,5 hp 3,5 4,0
SH1012 Modern fysik 8,0 hp 2,0 6,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp 6,0
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SK1119 Termodynamik och statistisk fysik 7,5 hp 7,5