Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Baserat på läsårsplan beslutad för 2015/2016. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
DD1316 Programmeringsteknik och C 6,0 hp 3,0 1,0 2,0
EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs 9,0 hp 4,0 5,0
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp 0,5 0,5 0,5 1,5
IE1205 Digital design 6,0 hp 6,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
EH1010 Elektroprojekt 7,5 hp 0,5 7,0
EP1200 Introduktion till datorsystemteknik 6,0 hp 6,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD1105 Matlab 3,0 hp 3,0