Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2020-02-21
Godkänd: 2020-02-21

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning.

Dessutom tillsätts en del av programmets platser i årskurs 1 utifrån resultatet på ett frivilligt Matematik- och fysikprov.

www.matematik-och-fysikprovet.se.