Utbildningens omfattning och innehåll

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2019-03-19
Godkänd: 2019-03-19

Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng, vilket motsvarar 5 års heltidsstudier. Utbildningens första tre år är på grundläggande nivå och kan, om studenten ansöker om det, avslutas med en teknologie kandidatexamen. De två avslutande åren är på avancerad nivå. 

Utbildningens undervisningsspråk är de första tre åren svenska. De avslutande två årens kurser är i huvudsak på engelska.