Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Baserat på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1625 Envariabelanalys 50145 7,5 hp 7,5
DD1316 Programmeringsteknik och C 50412 6,0 hp 3,0 1,0 2,0
EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs 50321 9,0 hp 4,0 5,0
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 50933 7,5 hp 0,5 0,5 0,5 1,5
IE1205 Digital design 50923 6,0 hp 6,0
SF1624 Algebra och geometri 50210 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60108 7,5 hp 7,5
EH1010 Elektroprojekt 60326 7,5 hp 0,5 7,0
EP1200 Introduktion till datorsystemteknik 60328 6,0 hp 6,0