Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Programmet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1320, EI1222, EP1100, SF1546, SF1679, SF1691, SF1861, IH1611, DD1388, SH1012, MH1023, SK1119.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp 0,5 1,5 1,0
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå Ersätter EF111X 15,0 hp
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp
EK1191 Mätteknik 6,0 hp
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
EQ1270 Stokastiska signaler och system 6,0 hp
IE1207 Analog Elektronik 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 hp
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0 hp
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 hp
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 hp
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp
SF1679 Diskret matematik Ersätter SF1662 7,5 hp
SF1691 Komplex analys ersätter SF1628 7,5 hp
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp
SH1012 Modern fysik 8,0 hp
SK1119 Termodynamik och statistisk fysik 7,5 hp