Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1320, EI1222, EP1100, SF1546, SF1662, SF1691, SF1861, IH1611, DD1388, SH1012, MH1023.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 50933 7,5 0,5 1,5 1,0
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå
Ersätter EF111X
15,0
EJ1200 Eleffektsystem 6,0
EK1191 Mätteknik 6,0
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0
EQ1270 Stokastiska signaler och system 6,0
IE1207 Analog Elektronik 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 6,0
SF1662 Diskret matematik 7,5
SF1691 Komplex analys
ersätter SF1628
7,5
SF1861 Optimeringslära 6,0
SH1012 Modern fysik 8,0
SK1119 Termodynamik och statistisk fysik 7,5