Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Programmet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1320, EI1222, EP1100, SF1546, SF1679 (ersätter SF1662), SF1691, SF1861, IH1611, DD1388, SH1012, MH1023, SK1119.

Gällande schemakrockar: Endast obligatoriska kurser är garanterade att inte krocka med andra obligatoriska kurser.
Villkorligt valfria kurser schemaläggs så krockfritt som möjligt. Läser du en kurs som inte finns listad som obligatorisk kurs i din läsårsplan,
måste du själv i samband med kursvalet kontrollera att den inte krockar med andra kurser som du planerar att läsa.

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Programmet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1320, EI1222, EP1100, SF1546, SF1679, SF1691, SF1861, IH1611, DD1388, SH1012, MH1023, SK1119.