Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE), Utbildningsplan för kull HT2019

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1316 Programmeringsteknik och C 6,0 Grundnivå
EH1010 Elektroprojekt 7,5 Grundnivå
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 Grundnivå
EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs 9,0 Grundnivå
EP1200 Introduktion till datorsystemteknik 6,0 Grundnivå
IE1205 Digital design 6,0 Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 Grundnivå
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 Grundnivå
EI1220 Teoretisk elektroteknik E 10,5 Grundnivå
EN1020 Elektroprojekt, del II 6,0 Grundnivå
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 Grundnivå
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 Grundnivå
SF1920 Sannolikhetsteori och statistik
ersätter SF1901
6,0 Grundnivå
SK1108 Klassisk fysik, mekanik och våg 7,5 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 Grundnivå
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 Grundnivå
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0 Grundnivå
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 Grundnivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1662 Diskret matematik 7,5 Grundnivå
SF1691 Komplex analys
ersätter SF1628
7,5 Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 Grundnivå
SH1012 Modern fysik 8,0 Grundnivå
SK1119 Termodynamik och statistisk fysik 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1320, EI1222, EP1100, SF1546, SF1662, SF1691, SF1861, IH1611, DD1388, SH1012, MH1023.

Gällande schemakrockar: Endast obligatoriska kurser är garanterade att inte krocka med andra obligatoriska kurser.
Villkorligt valfria kurser schemaläggs så krockfritt som möjligt. Läser du en kurs som inte finns listad som obligatorisk kurs i din läsårsplan,
måste du själv i samband med kursvalet kontrollera att den inte krockar med andra kurser som du planerar att läsa.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå
Ersätter EF111X
15,0 Grundnivå
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 Grundnivå
EK1191 Mätteknik 6,0 Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 Grundnivå
EQ1270 Stokastiska signaler och system 6,0 Grundnivå
IE1207 Analog Elektronik 6,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD1320 Tillämpad datalogi 6,0 Grundnivå
DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 Grundnivå
EI1222 Teoretisk elektroteknik, fortsättningskurs 6,0 Grundnivå
IH1611 Halvledarkomponenter 7,5 Grundnivå
MH1023 Praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete i vetenskapliga, tekniska och industriella miljöer 6,0 Grundnivå
SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 Grundnivå
SF1662 Diskret matematik 7,5 Grundnivå
SF1691 Komplex analys
ersätter SF1628
7,5 Grundnivå
SF1861 Optimeringslära 6,0 Grundnivå
SH1012 Modern fysik 8,0 Grundnivå
SK1119 Termodynamik och statistisk fysik 7,5 Grundnivå

Kompletterande information

Programet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1320, EI1222, EP1100, SF1546, SF1662, SF1691, SF1861, IH1611, DD1388, SH1012, MH1023.

Årskurs 4

Årskurs 5