Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (64,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1316 Programmeringsteknik och C 6,0 hp Grundnivå
EH1010 Elektroprojekt 7,5 hp Grundnivå
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp Grundnivå
EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs 9,0 hp Grundnivå
EP1200 Introduktion till datorsystemteknik 6,0 hp Grundnivå
IE1205 Digital design 6,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Baserat på läsårsplan beslutad för 2018/2019. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ED1110 Vektoranalys 4,5 hp Grundnivå
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp Grundnivå
EI1220 Teoretisk elektroteknik E 10,5 hp Grundnivå
EN1020 Elektroprojekt, del II 6,0 hp Grundnivå
EQ1110 Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 hp Grundnivå
EQ1120 Tidsdiskreta signaler och system 6,0 hp Grundnivå
SF1920 Sannolikhetsteori och statistik ersätter SF1901 6,0 hp Grundnivå
SK1108 Klassisk fysik, mekanik och våg 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Programmet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1320, EI1222, EP1100, SF1546, SF1679 (ersätter SF1662), SF1691, SF1861, IH1611, DD1388, SH1012, MH1023, SK1119.

Gällande schemakrockar: Endast obligatoriska kurser är garanterade att inte krocka med andra obligatoriska kurser.
Villkorligt valfria kurser schemaläggs så krockfritt som möjligt. Läser du en kurs som inte finns listad som obligatorisk kurs i din läsårsplan,
måste du själv i samband med kursvalet kontrollera att den inte krockar med andra kurser som du planerar att läsa.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EF112X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå Ersätter EF111X 15,0 hp Grundnivå
EH1110 Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 hp Grundnivå
EJ1200 Eleffektsystem 6,0 hp Grundnivå
EK1191 Mätteknik 6,0 hp Grundnivå
EL1000 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
EQ1270 Stokastiska signaler och system 6,0 hp Grundnivå
IE1207 Analog Elektronik 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Programmet består av obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och valfria kurser.

När du ansöker om kandidatexamen ska du ha läst 3 villkorligt valfria kurser och en helt valfri kurs. Det finns utrymme i schemat att läsa två av kurserna på våren i tvåan och två på våren i trean (för att vara berättigad till heltidsstudiemedel behöver du vara registrerad på kurser motsvarande 30 hp per termin).

Dessa kurser är villkorligt valfria för årskurs 2 och 3. Välj minst 3 av följande kurser för din examen: DD1320, EI1222, EP1100, SF1546, SF1679, SF1691, SF1861, IH1611, DD1388, SH1012, MH1023, SK1119.