Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

För information om kurser i åk 4-5 , se masterprogrammen i

Flyg- och rymdteknik, Fordonsteknik, Marina system, Teknisk mekanik, Matematik, Hållbar energiteknik, Industriell produktutveckling, Industriell ekonomi och  Integrerad produktdesign

Inriktningar

Master, flyg- och rymdteknik (AEE)

Kurser (AEE)

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/taeem/ht10/

Master, fordonsteknik (FOR)

Kurser (FOR)

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tform/ht10/

Master, industriell ekonomi (INE)

Kurser (INE)

För komplett kurslista

http://www.kth.se/student/kurser/program/tinem/ht10/

Master, integrerad produktdesign (IPD)

Kurser (IPD)

För komplett kurslista

http://www.kth.se/student/kurser/program/tipdm/ht10/

Master, industriell produktutveckling (IPU2)

Kurser (IPU2)

För komplett kurslista

http://www.kth.se/student/kurser/program/tipum/ht10/

Master, marina system (MRS)

Kurser (MRS)

För komplett kurslista:

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmrsm/ht10/

Master, matematik (MTH)

Kurser (MTH)

För komplett kurslista

http://www.kth.se/student/kurser/program/tmthm/ht10/

Master, hållbar energiteknik (SUE)

Kurser (SUE)

Komplett kurslista

http://www.kth.se/student/kurser/program/tsuem/ht10/

Master, teknisk mekanik (TEM)

Kurser (TEM)

Komplett kurslista

http://www.kth.se/student/kurser/program/ttemm/ht10/?l=sv_SE