Last edit: 24/02/2012
Approved: 24/02/2012

See KTHs admission policy at http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning