Senast ändrad: 2012-02-24
Godkänd: 2012-02-24

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning