Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
SD1000 Perspektiv på farkosttekniken 9,0 hp 4,0 5,0
SK1112 Fysik I 9,0 hp 2,0 7,0
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering 9,0 hp 4,0 3,5 1,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5
SG1131 Mekanik I 11,0 hp 3,0 8,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp