Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (CFATE), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Preliminär! Observera att kurser inom program, årskurs 3 (kull 16) läsåret 2018/2019, är preliminär.

Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå, 15hp (kandidatexamensarbete/KEX), är en villkorligt valfri kurs, vårterminen i årskurs 3.

Utbildningens två sista år läses inom ramen för ett masterprogram.
För information om kurser i åk 4-5, se masterprogrammen i - preliminär:

Flyg- och rymdteknik, Fordonsteknik, Hållbar energiteknik, Industriell ekonomi, Industriell produktutveckling, Integrerad produktdesign - spår (ny H16) Innovationsledning och produktutveckling (tid. spår Integrerad produktutveckling), Kärnenergiteknik, Marina system, Teknisk mekanik, Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF1017 Elektroteknik 6,0 6,0
SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 6,0
EL1010 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 60085 6,0 6,0
SF1861 Optimeringslära 60281 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF130X Examensarbete inom maskinkonstruktion, grundnivå 60640 15,0 7,5 7,5
MF131X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, grundnivå 60641 15,0 7,5 7,5
MF133X Examensarbete inom mekatronik, grundnivå 60643 15,0 7,5 7,5
MJ146X Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå 60684 15,0 7,5 7,5
SA115X Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå 60058 15,0 7,5 7,5