Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF1668 Matematisk och numerisk analys I 10,0 hp 6,0 4,0
SF1675 Tillämpad linjär algebra 13,5 hp 6,0 6,5 1,0
SD1001 Farkostteknik 9,0 hp 2,0 3,0 2,0 2,0
SK1112 Fysik I 9,0 hp 1,0 8,0
SG1132 Mekanik I med projekt 11,0 hp 1,5 4,5 5,0
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5