Senast ändrad: 2019-10-01
Godkänd: 2019-10-01

För att studera på KTH krävs det grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom måste följande särskilda behörighetskrav uppfyllas till KTHs civilingenjörsutbildningar.

Särskild behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012: Områdesbehörighet 9. Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A.

I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3. Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011): Områdesbehörighet A9. Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd. För antagning, behörighet; grundläggande och särskild behörighet, se på KTHs hemsida: http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/grundlaggande-behorighet-1.54566 http://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/behorighet/sarskild-behorighet-till-grundutbildning-1.54567

KTHs antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, se KTHs Regelverk, på hemsidan: https://www.kth.se/utbildning/anmalan-antagning-behorighet/urval/urval-1.72754 Matematik- och fysikprovet

Sökande till civilingenjörsutbildningen Farkostteknik får skriva Matematik- och fysikprovet. Det är ett sätt att, utöver gymnasiebetyg och högskoleprov, konkurrera om platserna till civilingenjörsutbildningen Farkostteknik. Mer information om Matematik- och fysikprovet finns på hemsidan www.matematik-och-fysikprovet.se.

Senare del av program

För sökande till senare del av civilingenjörsprogram krävs slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng på obligatoriska kurser inom sökt program på KTH, varav minst 35 högskolepoäng ska tillhöra årskurs 1 på det program som söks.

Civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik har dessutom som särskild behörighet, för sökande till senare del av program, ett krav på att kunskaper motsvarande kursen Mekanik mindre kurs, 6 högskolepoäng, http://www.kth.se/student/kurser/kurs/SG1102 ska finnas med bland de 35 högskolepoängen från årskurs 1. Dessutom ska också kursen Mekanik påbyggnadskurs, 3 högskolepoäng, läsas http://www.kth.se/student/kurser/kurs/SG1301.