Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (CFATE), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF1668 Matematisk och numerisk analys I 50738 10,0 hp 6,0 4,0
SF1675 Tillämpad linjär algebra 50310 13,5 hp 6,0 6,5 1,0
SD1001 Farkostteknik 50515 9,0 hp 2,0 3,0 2,0 2,0
SK1112 Fysik I 50151 9,0 hp 1,0 8,0
SG1132 Mekanik I med projekt 50979 11,0 hp 1,5 4,5 5,0
SF1626 Flervariabelanalys 60008 7,5 hp 7,5