Senast ändrad: 2021-11-08
Godkänd: 2021-11-08

Grundläggande och särskild behörighet
För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, www.kth.se

Matematik och Fysikprovet
Sökande till civilingenjörsutbildningen Farkostteknik får skriva Matematik- och fysikprovet. Det är ett sätt att, utöver gymnasiebetyg och högskoleprov, konkurrera om platserna till civilingenjörsutbildningen Farkostteknik. Mer information om Matematik- och fysikprovet finns på hemsidan www.matematik-och-fysikprovet.se

Senare del av program

För sökande till senare del av civilingenjörsprogram krävs slutförda kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng på obligatoriska kurser inom sökt program på KTH, varav minst 35 högskolepoäng ska tillhöra årskurs 1 på det program som söks. Civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik har dessutom som särskild behörighet för sökande till senare del av program ett krav på kunskaper motsvarande kurserna i Mekanik 1, Envariabelanalys, Flervariabelanalys, och Algebra och geometri.